Nalatenschappen

Postzegelvereniging Philatron Drunen beschikt over een nalatenschap commissie bestaande uit twee personen.

Deze commissie kan U adviseren, begeleiden of bemiddelen bij verkoop er van,  om er voor te zorgen dat de betreffende verzameling een zo’n goed mogelijke bestemming krijgt.

Naast advisering kan de commissie een overzicht maken van de inhoud en de geschatte waarde van de verzameling om tot een beter inzicht te komen  van de verschillende mogelijkheden.
Die mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

-  Bewaar deze verzameling voor kinderen/kleinkinderen, bijv.
   omdat de verzameling niet geheel  voldoet aan de eisen voor
   een veiling.
-  Eventueel kan de verzameling geschonken worden aan een
   goed doel; wij hebben daarvoor bijvoorbeeld contact met een
   postzegelvereniging voor gehandicapten, Rode Kruis. etc.
   Daar komt hij zeker tot zijn recht.
-  De verzameling aanbieden aan een van de grotere veiling-
   huizen in Nederland, België of Duitsland.
  Ook hierbij kunnen we bemiddelen/begeleiden
-  De verzameling verkopen via onze eigen veiling.  19x per jaar
   organiseren wij een veiling, in dit geval zijn de kosten lager
   dan bij verkoop  via internationale veilinghuizen.
-  Soms adviseren wij de verzameling op te splitsen om zo een
   hogere opbrengst te genereren.

Voor leden van de postzegelvereniging Philatron Drunen  is deze service gratis. Voor niet-leden wordt een bedrag of een percentage van de opbrengst afgesproken, ten behoeve van de kas van de vereniging. In de meeste gevallen is advies gratis.

Het is verstandig om nu al een VERKLARING NALATENSCHAP in te vullen en te ondertekenen, stel daarvan eventuele begunstigers  op de hoogte, en geef een kopie hiervan af aan de voorzitter van Postzegelvereniging Philatron Drunen.

U kunt deze verklaring downloaden op onze website www.philatron.nl, of opvragen bij een van de bestuursleden.
PHILATRON
Postzegelvereniging Drunen - Elshout
Download hier uw
verklaring nalatenschap