PHILATRON

Postzegelvereniging Drunen – Elshout

Nalatenschappen

Postzegelvereniging Philatron Drunen beschikt over een nalatenschap commissie bestaande uit twee personen.

Deze commissie kan U adviseren, begeleiden of bemiddelen bij verkoop van een verzameling uit een nalatenschap, om er voor te zorgen dat de betreffende verzameling een zo’n goed mogelijke bestemming krijgt.

Naast advisering kan de commissie een overzicht maken van de inhoud en de geschatte waarde van de verzameling om tot een beter inzicht te komen van de verschillende mogelijkheden.
Die mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Bewaar deze verzameling voor kinderen/kleinkinderen, bijv.
  omdat de verzameling niet geheel voldoet aan de eisen voor een veiling.
 • Eventueel kan de verzameling geschonken worden aan een
  goed doel; wij hebben daarvoor bijvoorbeeld contact met een
  postzegelvereniging voor gehandicapten, Rode Kruis. etc.
  Daar komt hij zeker tot zijn recht.
 • De verzameling aanbieden aan een van de grotere veiling-
  huizen in Nederland, België of Duitsland.
  Ook hierbij kunnen we bemiddelen/begeleiden
 • De verzameling verkopen via onze eigen veiling. 19x per jaar
  organiseren wij een veiling, in dit geval zijn de kosten lager
  dan bij verkoop via internationale veilinghuizen.
 • Soms adviseren wij de verzameling op te splitsen om zo een
  hogere opbrengst te genereren.

Voor leden van de postzegelvereniging Philatron Drunen is deze service gratis. Voor niet-leden wordt een bedrag of een percentage van de opbrengst afgesproken, ten behoeve van de kas van de vereniging. In de meeste gevallen is advies gratis.

Wij adviseren onze leden om een  VERKLARING NALATENSCHAP in te vullen en te ondertekenen.

Stel daarvan eventuele nabestaanden op de hoogte, en geef een kopie hiervan af aan de voorzitter van Postzegelvereniging Philatron Drunen.

U kunt deze verklaring downloaden op onze website www.philatron.nl, of opvragen bij een van de bestuursleden.