PHILATRON

Postzegelvereniging Drunen – Elshout

Veilingdienst

Elke zichzelf respecterende postzegelvereniging heeft een veilingdienst; zo ook Postzegelvereniging Philatron. Deze dienst wordt geleid door de veilingcommissaris, die ervoor zorg draagt, dat er regelmatig een veiling gehouden kan worden.

Per jaar zijn er negen bijeenkomsten, derhalve ook negen veilingen. Tijdens acht bijeenkomsten worden 120 kavels geveild en een maal per jaar is er een superveiling van ca. 300 kavels.
De kavels worden aangeboden door de leden zelf en mogen uitsluitend filatelistisch materiaal bevatten.

Inzenders
De opbrengst van de kavels wordt zonder aftrek van kosten aan de inzenders uitbetaald.

Kopers
De koper betaalt de koopsom, vermeerderd met 5% van die koopsom als opgeld en € 0.15 aan tafelgeld voor elk gekocht kavel, welke extra bedragen ten goede komen aan de verenigingskas.

Kavels kunnen ingeleverd worden voor de beurs bij de voorzitter, voor de clubveiling bij Dhr J. van Bommel.De kavels dienen te zijn voorzien van een duidelijke omschrijving en inzet prijs.

J. van Bommel
Commissaris veilingdienst.

Tel: 0416-331243
E-Mail: jcvbommel@ziggo.nl

Wilt u kavels laten veilen,
klik dan op deze plaats
voor een inzendlijst