PHILATRON

Postzegelvereniging Drunen – Elshout

Rondzenddienst

Ook Postzegelvereniging Philatron kent een rondzenddienst in eigen beheer, waaraan alleen de eigen leden kunnen deelnemen. In het huishoudelijk reglement zijn de inzendvoorwaarden omschreven, het strekt te ver om in dit bestek daar uitvoerig op in te gaan.
De vereniging zorgt voor een verzekering tegen normale risico’s van brand en inbraak. De kosten van deze verzekering komen ten laste van de inzender en bedragen € 0.60 per boekje. Van de opbrengst van de uit de rondzendboekjes verkochte zegels dient 5% provisie ten gunste van de vereniging te worden betaald. Iedere deelnemer krijgt een nummer en een stickervel. De boekjes mag men maximaal drie dagen in bezit houden. Na deze termijn dient men de boekjes -conform de rondzendlijst- aan de volgende deelnemer door te geven. Op een speciaal voor dit doel bijgevoegde lijst kunnen de uitnamen worden geregistreerd, afrekening kan zowel contant bij de commissaris rondzenddienst als via bank of giro.

C. van Beek
Commissaris rondzendienst
Tel: 06 23240050
E mail: beekkean1@home.nl